Aktualności – Ludowa

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
WARSZTATY POLSKICH TAŃCÓW LUDOWYCH I NARODOWYCH
DLA
INSTRUKTORÓW I TANCERZY
3-10 LIPIEC 2018 roku

 

 

Zajęcia, odbywające się w formie warsztatów, skierowane są do wszystkich miłośników tańca polskiego zainteresowanych podnoszeniem poziomu zarówno własnego warsztatu tanecznego jak i warsztatu instruktorsko-pedagogicznego.

CELE:

 • Wyposażenie uczestników warsztatów w podstawowy zasób wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych do prawidłowego nauczania tańców i ćwiczeń muzyczno-ruchowych w ramach zajęć w zespołach tanecznych, lekcji wychowania fizycznego w szkole,   rekreacyjnych zajęć tanecznych w klubach, świetlicach i domach kultury.
 • Przekazanie podstawowych wiadomości z dziedziny metodyki nauczania tańca.
 • Podniesienie poziomu osobistej sprawności rytmiczno-ruchowej.
 • Zaznajomienie z polskimi tańcami narodowymi, przykładami tańców regionalnych, różnymi technikami tanecznymi, tańcami integracyjnymi oraz grami i zabawami przy muzyce.
 • Zapoznanie z bogactwem polskiego folkloru tanecznego oraz doskonalenie umiejętności jego artystycznego przetwarzania.
 • Pokazanie ogromnej roli ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców w procesie edukacji dzieci i młodzieży.
 • Uwrażliwienie na taniec i przygotowanie do odbioru sztuki tanecznej.
 • Pogłębianie wrażliwości estetycznej.
 • Wzbogacenie wiedzy o tańcu – jego historii formach i stylach.
 • Rozwijanie możliwości i dyspozycji twórczych.
 • Rozwijanie i doskonalenie warsztatu choreograficznego.
 • Wyrabianie nawyku systematycznego uzupełniania tanecznej wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
 • Wdrożenie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznokulturalnym.
 • Integracja środowiska taneczno-instruktorskiego.
 • Stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tanecznej sztuki ludowej w Polsce.
 • Poznanie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny – jego siedziby, historii oraz walorów artystycznych.

WYKŁADOWCY:

Wszystkie zajęcia prowadzone będą nowoczesnymi metodami pracy w oparciu o najnowsze osiągnięcia pedagogiczne zarówno krajowe jak i zagraniczne. Wykładowcami będą wspaniali instruktorzy – pedagodzy tańca, baletu i teatru ma co dzień pracujący jako choreografowie ze swoimi zespołami a współpracujący z Państwowymi Szkołami Baletowymi, Wyższymi Uczelniami Artystycznymi oraz różnego rodzaju Kursami Instruktorskimi i Warsztatami Artystycznymi w kraju i za granicą. Ich niekwestionowane doświadczenie, kwalifikacje pedagogiczne i choreograficzne jak również osiągnięcia artystyczne pozwalają im wystawić najwyższą notę i zaprosić do realizacji tych prestiżowych i wyjątkowych warsztatów.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • Technika wolna:
  przekazanie zasad i form tanecznych techniki z uwzględnieniem aspektów: zasobu wielorakich ćwiczeń tanecznych uzasadnionych motorycznie, anatomicznie i fizjologicznie; ścisłego związku ruchu z muzyką: plastyki ruchu, ekspresji i wyrazu.
 • Technika tańca klasycznego:
  ćwiczenia praktyczne obejmą exercises przy drążku i na środku sali – celem pracy jest zapoznanie uczestników z podstawowymi ćwiczeniami w najprostszych formach z równoczesnym omówieniem zasad wykonania, celów wprowadzania tej techniki w procesie pracy z tancerzem oraz drogi realizacji
 • Techniki modern - jazz:
  rozwijanie umiejętności praktycznych w poznawaniu ćwiczeń nowych technik tanecznych i zasad ich wykonywania oraz pokazanie możliwości  wykorzystania ich w procesie kształtowania tancerza tańca ludowego
 • Polskie Tańce Narodowe:
  opanowanie podstawowych wiadomości o polskich tańcach narodowych, ich stylu i charakterze, pochodzeniu, różnorodności ich form oraz kształtowanie umiejętności wykonania podstawowych kroków i figur poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka i oberka
 • Tańce regionalne:
  zapoznanie z folklorem tanecznym Wielkopolski, przekazanie podstawowych wiadomości o obyczaju i kulturze tanecznej danego regionu, poznanie i nabycie umiejętności wykonania wybranych tańców z tego regionu.
 • Rytmika:
  wykorzystanie muzycznych idei Carla Orffa w pracy z zespołem tanecznym. Podstawowe formy aktywności muzycznej: ruch, taniec, śpiew, mowa,  gra na instrumentach.  Omówienie tych form na konkretnych przykładach muzycznych.
  muzyka jako droga do kreatywności dziecka i nauczyciela.
 • Gry i zabawy przy muzyce:
  rozwijanie dyspozycji muzyczno-ruchowych oraz przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń i zabaw rytmicznych, utanecznionych form piosenek oraz krótkich kompozycji ruchowych utworów muzycznych.
 • Tańce integracyjne:
  zapoznanie z tańcami i zabawami integracyjnymi opracowanymi na podstawie figur i motywów tanecznych polskich tańców narodowych i regionalnych oraz możliwościami wykorzystania prostych kompozycji tanecznych jako tańce integracyjne oparte na polonezie, polce czy walczyku
 • Pilates:
  system ćwiczeń fizycznych, którego celem jest rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała, dzięki połączeniu jogitechniki tańca klasycznego z ćwiczeniami izometrycznymi. Technika ta przyczynia się do: wzmocnienia mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania, odciążenia kręgosłupa, poprawy postawy, uelastycznienia ciała, obniżenia poziomu stresu oraz ogólnej poprawy zdrowia osób ćwiczących.
 • Gry aktorskie:
  ćwiczenia ze świadomości ciała, pozwalające na przełamanie siebie samego oraz własnego stylu, zmuszające do użycia pełnej ekspresji, pokazujące sposób na to aby postać była prawdziwa.  Krótkie improwizacje, których zadaniem jest myślenie poprzez rolę, etiudy ruchowe na zadany temat. Ruch sceniczny – praca z rekwizytem. Szkicowanie sytuacji scenicznej. Przestrzeń sceniczna.
 • Scenografia i oświetlenie spektaklu tańca ludowego:
  dekoracja, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci oraz oświetlenie jako sztuka kształtowania przestrzeni scenicznej oraz plastycznej oprawy widowiska tanecznego.
 • Teoria i metodyka pracy z zespołem tanecznym:
  taniec jako znaczący składnik kultury; taniec a wychowanie; wartości wychowawcze tańca; czynniki decydujące o poziomie technicznym tancerza; dydaktyczne zasady zajęć tanecznych; metody i formy pracy z zespołem tanecznym

Scroll to Top