Aktualności – Ludowa

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
WARSZTATY POLSKICH TAŃCÓW LUDOWYCH I NARODOWYCH
DLA
INSTRUKTORÓW I TANCERZY
9-17 LIPIEC 2019 roku

 

Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych dla Instruktorów i Tancerzy są rozbudowaną wersją Warsztatów Instruktorskich, które wykorzystując okres wakacyjny pozwolą na pogłębioną analizę realizowanych podczas krótkich zjazdów weekendowych zagadnień dotyczących pracy z zespołami artystycznymi. Wakacyjną formuła pozwala na uczestnictwo zainteresowanych instruktorów nie tylko z Polski ale również z zagranicy. Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych są kontynuacja prowadzonego od 2007 roku programu podnoszenia kwalifikacji instruktorów, tancerzy i osób, które pasjonują się tańcami narodowymi i ludowymi. Specjalna forma tegorocznych warsztatów będzie propozycja skierowana do kierowników i instruktorów zespołów dziecięcych działających w Polsce i na cały świecie.

 
Scroll to Top