Aktualności – Master Class

WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BALETOWYCH - MASTER CLASS
29.06 - 7.07.2021 r.

 

PROGRAM LSA

 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" potwierdza organizację warsztatów Master Class w terminie 29 czerwiec - 7 lipiec 2021 roku. Warsztaty będą odbywały się zgodnie z wszystkimi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Kuratorium Oświaty.

Akredytacja na warsztaty odbędzie się 29 czerwca w recepcji w godzinach 17:00 - 19:00
Odbiór dzieci po warsztatach odbędzie się 7 lipca w godzinach 11:00 - 14:00

Rodzice mogą przebywać wyłącznie w recepcji Pałacu (nie ma możliwości przejścia z dzieckiem do pokoju hotelowego).

W czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią covid-19 na ternie zespołu "śląsk"  należy stosowac sie do zasad:
- przed wejściem do budynku każdy odwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, używając środka z dystrybutora znajdującego się w Recepcji Pałacu lub przy wejściu do budynku,
- przez cały czas przebywania w obiekcie obowiązuje nakaz noszenia przez odwiedzających osłony nosa i ust,
- odwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, w szczególności innych odwiedzających oraz pracowników Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,

Umożliwiamy dwie metody płatności za warsztaty:
- w formie pełnej płatności 3150 zł
Płatność powinna być zaksięgowana na koncie organizatora między 1 - 8 czerwca 2021 roku

- w formie podzielonej płatności
1650 zł płatność między 1 - 8 czerwca 2021 roku
1500 zł płatność między 21 - 28 czerwca 2021 roku

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

na konto bankowe:
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A.  41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

 

 

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla uczniów oraz absolwentów  szkół baletowych. Szczególne miejsce zajmuje w nich taniec klasyczny, współczesny oraz taniec charakterystyczny.
O  zakwalifikowaniu do Master Class decyduje kierownictwo Letniej Szkoły Artystycznej

Uczestnicy będą podzieleni na 3 grupy taneczne:
- Junior I (9-11 lat / I-II klasa ),
- Junior II (12-14 lat / III-IV klasa)
- Advanced (od 15 lat / od V klasy)

Zarys programu warsztatów Master Class:
29 czerwiec  - akredytacja, kolacja
30 czerwiec – pełne wyżywienie, 3 bloki warsztatowe
1 Lipiec – pełne wyżywienie, 3 bloki warsztatowe
2 Lipiec – pełne wyżywienie, 3 bloki warsztatowe
3 Lipiec – pełne wyżywienie, 3 bloki warsztatowe
4 Lipiec – pełne wyżywienie, 3 bloki warsztatowe
5 Lipiec – pełne wyżywienie, 2 bloki warsztatowe, próby do koncertu
6 Lipiec – pełne wyżywienie, 2 bloki warsztatowe, koncert finałowy
7 Lipiec – śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd uczestników

 

Scroll to Top