DLA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
WARSZTATY POLSKICH TAŃCÓW LUDOWYCH I NARODOWYCH
DLA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
9-17 LIPIEC 2019 roku

 

Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych w tej formule są skierowane do zespołów artystycznych, a zwłaszcza polonijnych, które działają poza granicami kraju. Istotą warsztatów jest możliwość przyjazdu do Koszęcina całych grup tanecznych i wokalnych, które w okresie letnim odwiedzają w Polsce festiwale i przeglądy skierowane właśnie dla nich. Celem tych spotkań jest promocja polskiej kultury i tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży na stałe mieszkających w różnych zakątkach świata. Szczególnie ważnym aspektem tych warsztatów jest również praca z instruktorami polonijnymi, którzy maja utrudniony kontakt z najnowszymi trendami nauczania polskich tańców ludowych i narodowych.

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie tańców ludowych i narodowych. Zajęcia prowadzone są pod okiem uznanych fachowców tej dziedziny sztuki z różnych regionów Polski.

Program warsztatów będzie skomponowany z uwzględnieniem zainteresowań każdego zespołu, po konsultacjach z ich kierownictwem.

Kalkulacja za warsztaty jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego zespołu przyjeżdżającego na warsztaty.

 

Kontakt:
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
tel.: +48 34 310 64 03, fax: +48 34 310 64 16
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Scroll to Top