DLA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
WARSZTATY POLSKICH TAŃCÓW LUDOWYCH I NARODOWYCH
DLA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
9-17 LIPIEC 2019 roku

 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie – siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Głównym celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie tańców ludowych i narodowych. Zajęcia prowadzone są pod okiem uznanych fachowców tej dziedziny sztuki z różnych regionów Polski.

Program warsztatów będzie skomponowany z uwzględnieniem zainteresowań każdego zespołu, po konsultacjach z ich kierownictwem.

Zakładamy, iż końcowym efektem warsztatów będzie wzbogacenie repertuaru zespołu biorącego udział w projekcie o nową choreografię, której premiera odbędzie się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Warsztaty będą wzbogacone o dodatkowe techniki taneczne: taniec klasyczny oraz pilates, wykłady z historii tańców polskich i etnografii.

 

 

 

Scroll to Top