GRUPA „PM”

Grupa „PM”  - pedagogiczno-miłośnicza pod hasłem „jak dziecko zainteresować tańcem”

Zajęcia skierowane są do nauczycieli przedszkoli oraz szkół różnego szczebla (nauczycieli prowadzących szkolne grupy bądź zespoły taneczne, nauczycieli wychowania fizycznego i innych) oraz osób nie związanych z polskim systemem edukacji a chcących uczestniczyć w procesie szeroko pojętej własnej edukacji tanecznej lub edukacji i animacji taneczno-kulturalnej polskiego młodego pokolenia.

PROGRAM ZAJĘĆ GRUPY „PM”:

Zarówno forma jak i treść zajęć wprowadzają elementy edukacji kulturalnej oraz  rozszerzają zakres szkolnego programu wychowania fizycznego. Podstawą zajęć w tej grupie są ćwiczenia z zakresu techniki wolnej, podstaw techniki tańca klasycznego, wybranych tańców regionalnych, polskich tańców narodowych (zarówno w formie widowiskowej jak i towarzyskiej), tańce integracyjne oraz gry i zabawy przy muzyce.

  • gry, zabawy oraz tańce wielkopolskie
  • tańce wielkopolskie w formie towarzyskiej
  • polskie tańce narodowe
  • metody pracy z dziecięcym zespołem
  • rytmika i umuzykalnienie i tańce integracyjne
  • technika wolna
  • technika tańca klasycznego

 

 
Scroll to Top