GRUPA „T”

Grupa „T” - taneczna pod hasłem „jak tańczyć?”

Zajęcia skierowane są do tancerzy profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych i niezrzeszonych w zespołach tanecznych chcących wzbogacić swoją wiedzę na temat regionalnych i narodowych tańców polskich, poszerzyć swoje umiejętności taneczno-ruchowe, pokonując coraz wyższe progi wtajemniczenia w różnych technikach tanecznych, mobilizujące do pracy nad doskonaleniem własnego poziomu technicznego i artystycznego.

W zajęciach uczestniczyć może każdy tancerz, który ukończył 16 lat. (Młodzież 16-18 lat obowiązana jest przedstawić pisemną zgodę rodziców oraz być pod opieką osoby dorosłej w trakcie trwania warsztatów).

 

PROGRAM ZAJĘĆ GRUPY „T”

  • tańce wielkopolskie
  • polskie tańce narodowe
  • technika tańca współczesnego
  • technika tańca klasycznego
  • technika tańca jazzowego
  • pilates
  • gry aktorskie

 

 
Scroll to Top