Karty Zgłoszeń – Aktywne+

W tym miejscu dostępne są karty zgłoszeń:

Karta zgłoszenia 2018 - do pobrania

Internetowy formularz zgłoszenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Obywatelstwo

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Adres email (wymagane)

informacje dodatkowe

Pakiet
Cena obejmuje:
21 zajęć (60-90 minut)
7 noclegów
7 śniadań
7 obiadów
8 kolacji
Cena - 1300 zł

Tylko Warsztaty
Cena obejmuje:
21 zajęć (60-90 minut)
Cena - 800 zł

Dania Wegetariańskie:
TAKNIE

Dopłata do dodatkowego noclegu z 14/15 lipca oraz śniadanie 15 lipca
Cena - 45 zł

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA I W PEŁNI JE AKCEPTUJE

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2018r.

Oświadczenie
1. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji oraz organizacji wydarzenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, służących promocji Letniej Szkoły Artystycznej i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej LSA, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

 

 

   
Scroll to Top