Karty Zgłoszeń – Aktywne+

 

Internetowy formularz zgłoszenia

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Adres email

informacje dodatkowe (krótkie cv: ile lat tańczysz, twój główny styl, czy brałeś już udział w warsztatach, jeśli tak to w jakich, gdzie uczysz się tańca na co dzień)

Pakiet
Cena obejmuje:
Zajęcia zgodnie z harmonogramem warsztatów
7 noclegów w pokoju 2 osobowym
7 śniadań
6 obiadów
7 kolacji
Cena - 1490 zł

Tylko Warsztaty
Cena obejmuje:
Zajęcia zgodnie z harmonogramem warsztatów
Cena - 890 zł

Dopłata do pokoju jednoosobowego
Cena - 300 zł

Priorytet zajęć:
TaniecSport

Dania Wegetariańskie:
TAKNIE

Orientacyjny rozmiar koszulki

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA I W PEŁNI JE AKCEPTUJE
TAK

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANY OSOBOWYCH UCZESTNIKA
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgoda niezbędna do celów organizacji Letniej Szkoły Artystycznej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Wyrażam zgodę

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas letniej Szkoły Artystycznej przechowywane są w archiwum Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

Wyrażam zgodę

ZGODA NA FORMĘ KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ, POCZTY TRADYCYJNEJ
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Letniej Szkoły Artystycznej przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 lipca 2019r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca ”Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie /42-286/, ul. Zamkowa 3.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji warsztatów podczas Letniej Szkoły Artystycznej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 25.05.2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. :

Zostanie wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a).
Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Instytucji.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

   
Scroll to Top