Karty Zgłoszeń – Taniec Współczesny

W tym miejscu dostępne są karty zgłoszeń

 Karta zgłoszenia 2018 - do pobrania

Internetowy formularz zgłoszenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Obywatelstwo

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Adres email (wymagane)

informacje dodatkowe (krótkie cv: ile lat tańczysz, twój główny styl, czy brałeś już udział w warsztatach, jeśli tak to w jakich, gdzie uczysz się tańca na co dzień)

Doświadczenie taneczne

Taniec klasyczny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec współczesny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Jazz:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Hip-Jop:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec towarzystki:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Inny (podaj jaki):

Pakiet
Cena obejmuje:
34 zajęć (60-90 minut)
10 noclegów
10 śniadań
10 obiadów
11 kolacji
Cena - 1750 zł

Tylko Warsztaty
Cena obejmuje:
36 zajęć (60-90 minut)
Cena - 1000 zł

Dania Wegetariańskie:
TAKNIE

Dopłata do dodatkowego noclegu z 29/30 lipca oraz śniadanie 30 lipca
Cena - 45 zł

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA I W PEŁNI JE AKCEPTUJE

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2018r.

Oświadczenie
1. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji oraz organizacji wydarzenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, służących promocji Letniej Szkoły Artystycznej i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej LSA, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

 

   
Scroll to Top