Karty Zgłoszeń – Taniec Współczesny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Internetowy formularz zgłoszenia

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Adres email

informacje dodatkowe (krótkie cv: ile lat tańczysz, szkoła baletowa, czy brałeś już udział w warsztatach, jeśli tak to w jakich, gdzie uczysz się tańca na co dzień, prośba o wspólne zakwaterowanie)

Doświadczenie taneczne

Taniec klasyczny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec współczesny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Jazz:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Hip-Jop:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec towarzystki:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Inny (podaj jaki):

Pakiet
Cena obejmuje:
Zajęcia zgodnie z harmonogramem warsztatów
11 noclegów
11 śniadań
10 obiadów
11 kolacji
Cena - 3170 zł

Tylko Warsztaty
Cena obejmuje:
Zajęcia zgodnie z harmonogramem warsztatów
Cena - 1930 zł

Dania Wegetariańskie:
TAKNIE

Orientacyjny rozmiar koszulki

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA I W PEŁNI JE AKCEPTUJE
TAK

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANY OSOBOWYCH UCZESTNIKA
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgoda niezbędna do celów organizacji Letniej Szkoły Artystycznej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Wyrażam zgodę

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas letniej Szkoły Artystycznej przechowywane są w archiwum Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz portalu społecznościowym oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

Wyrażam zgodę

ZGODA NA FORMĘ KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ, POCZTY TRADYCYJNEJ
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Letniej Szkoły Artystycznej przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286) ul. Zamkowa 3 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 czerwca 2021r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści: RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3,
2.Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk".- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe, o których mowa w karcie, będą przetwarzane w trakcie realizacji działań związanych z działaniem wydarzenia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wydarzenia
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzające siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazane odrębna informacja.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Scroll to Top