Osoby niepełnoletnie – Współczesna

MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH ZOSTAŁY WYCZERPANE

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ

 

Osoby niepełnoletnie (w dniu wysłania karty zgłoszenia muszą mieć ukończony 10 rok życia) mogą uczestniczyć w Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Kartę kolonijną oraz oświadczenie należy dostarczyć w oryginale do dnia 16.06.2018 r.

W tym miejscu dostępne są karty zgłoszeń oraz niezbędne dokumenty:

Karta zgłoszenia 2018 - do pobrania   Oświadczenie - do pobrania   Regulamin obozu - do pobrania   Karta kolonijna - do pobrania
   

Internetowy formularz zgłoszenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Obywatelstwo

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon uczestnika :

Adres email (wymagane)

informacje dodatkowe (krótkie cv: ile lat tańczysz, twój główny styl, czy brałeś już udział w warsztatach, jeśli tak to w jakich, gdzie uczysz się tańca na co dzień)

Doświadczenie taneczne

Taniec klasyczny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec współczesny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Jazz:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Hip-Jop:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec towarzystki:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Inny (podaj jaki):

Pakiet (15-18 lat)
Cena obejmuje:
34 zajęć (60-90 minut)
10 noclegów
10 śniadań
10 obiadów
11 kolacji
Cena - 2000 zł

Pakiet (10-14 lat)
Cena obejmuje:
27 zajęć (60-90 minut)
10 noclegów
10 śniadań
10 obiadów
11 kolacj (60-90 minut)
Cena - 1750 zł

Dania Wegetariańskie:
TAKNIE

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

Telefon do rodzica/opiekuna prawnego:

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA I W PEŁNI JE AKCEPTUJE

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ NALEŻY DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

1. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.
2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby oraz mojego dziecka, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgoda niezbędna do celów organizacji Letniej Szkoły Artystycznej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Wyrażam zgodę

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji Letniej Szkoły Artystycznej i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. Zgoda jest dobrowolna.
4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej LSA, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2018r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca ”Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie /42-286/, ul. Zamkowa 3.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji warsztatów podczas Letniej Szkoły Artystycznej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 25.05.2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. :

Zostanie wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a).
Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Instytucji.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Scroll to Top