Osoby niepełnoletnie – Współczesna

MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH ZOSTAŁY WYCZERPANE

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ

 

Osoby niepełnoletnie (w dniu wysłania karty zgłoszenia muszą mieć ukończony 10 rok życia) mogą uczestniczyć w Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Kartę kolonijną oraz oświadczenie należy dostarczyć w oryginale do dnia do dnia 16.06.2018 r.

W tym miejscu dostępne są karty zgłoszeń oraz niezbędne dokumenty:

Karta zgłoszenia 2018 - do pobrania   Oświadczenie - do pobrania   Regulamin obozu - do pobrania   Karta kolonijna - do pobrania
   

Internetowy formularz zgłoszenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Obywatelstwo

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon uczestnika :

Adres email (wymagane)

informacje dodatkowe (krótkie cv: ile lat tańczysz, twój główny styl, czy brałeś już udział w warsztatach, jeśli tak to w jakich, gdzie uczysz się tańca na co dzień)

Doświadczenie taneczne

Taniec klasyczny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec współczesny:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Jazz:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec Hip-Jop:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Taniec towarzystki:
Brak doświadczeniaPodstawowyŚrednio-zaawansowanyZaawansowany

Inny (podaj jaki):

Pakiet (15-18 lat)
Cena obejmuje:
34 zajęć (60-90 minut)
10 noclegów
10 śniadań
10 obiadów
11 kolacji
Cena - 2000 zł

Pakiet (10-14 lat)
Cena obejmuje:
27 zajęć (60-90 minut)
10 noclegów
10 śniadań
10 obiadów
11 kolacj (60-90 minut)
Cena - 1750 zł

Dania Wegetariańskie:
TAKNIE

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

Telefon do rodzica/opiekuna prawnego:

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA I W PEŁNI JE AKCEPTUJE

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ NALEŻY DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2018r.

Oświadczenie
1. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny danych dotyczących mojego dziecka/podopiecznego, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji oraz organizacji wydarzenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) mojego dziecka/podopiecznego w materiałach informacyjno - promocyjnych, służących promocji Letniej Szkoły Artystycznej i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej LSA, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

 

Scroll to Top