Pedagodzy Master Class

Michaił Zubkov - kierownik artystyczny

Michaił Zubkov po ukończeniu w 1980 roku szkoły baletowej w Permie (Rosja), rozpoczął karierę zawodową w Teatrze Opery i Baletu w Niżnym Nowogrodzie (Rosja). Kontynuował w Teatrze Opery i Baletu w Wilnie, a od 1992 roku pracował w zespole baletowym Opery Krakowskiej. W ciągu 22 letniej praktyki scenicznej tańczył w spektaklach z repertuaru klasycznego („Jezioro Łabędzie”, „Śpiąca Królewna”, „Dziadek do orzechów”, „Giselle” i in.) Brał udział w różnorodnych międzynarodowych projektach i warsztatach tanecznych.
W okresie wileńskim rozpoczął próby choreograficzne, współpracując z zespołem tańca żydowskiego „Fajerleh”. Korzystając z wiedzy zdobytej w tym zespole stworzył choreografię do musicalu „Skrzypek na dachu" wystawionego w Operze Krakowskiej (1993). W roku 1995 założył zespół baletowy „Oranim Dance Group” gdzie doskonalił swój warsztat jako choreograf w spektaklach takich jak: „Wesele żydowskie”, „Moja Chopiniana”, „Only Jokes”. W roku 2000 „Oranim Dance Group” został laureatem na Festiwalu „Music World” w Fivizzano we Włoszech. Zespół występował na wielu scenach w Polsce i za granicą.
W roku 2001 Michaił Zubkov wraz z Kingą Szablowską zdobył II Nagrodę w konkursie „Le Printemps de la Dance” w Bordeaux. W 2005 roku został finalistą X Międzynarodowego Konkursu Artystów Baletu i Choreografów w Moskwie. W roku 2012 był finalistą VI Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa w Łodzi.
Jako choreograf współpracował z takimi wybitnymi artystami jak Wojciech Kilar,‎ Goran Bregović, Krzysztof Jasiński, Marek Weiss-Grzesiński. W roku 2009 ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (kierunek taniec), w 2013 roku na tejże uczelni ukończył studia podyplomowe z Teorii Tańca.
Obecnie jest pedagogiem tańca klasycznego i choreografem w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (od 2002 roku). Od roku 2006 założycielem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego w Koszęcinie.
Michaił Zubkov współpracuje z wieloma zespołami i szkołami artystycznymi w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Francja, Litwa, Grecja, Norwegia). Prowadzi warsztaty tańca klasycznego i współczesnego w całej Europie, realizuje widowiska teatralne, jako choreograf i reżyser.

 

Vera Potaszkina - Modern Dance

W roku 1980, po uzyskaniu dyplomu Szkoły Baletowej w Permie, została przyjęta do Permskiego Teatru Opery i Baletu im. Piotra Czajkowskiego. W krótkim czasie po rozpoczęciu kariery tanecznej wystąpiła w pierwszoplanowych rolach w baletach „Spartakus” (Egina), „Siedem Piękności” (Najpiękniejsza), „Sługa dwóch Panów” (Beatrice), jak również wielu solistycznych rolach w innych przedstawieniach. Z zespołem baletowym Permskiego Teatru wyjeżdżała na tourne do krajów Beneluksu, na Węgry, do Polski, Czech, Japonii.
Od roku 1990 kontynuowała karierę taneczną w zespole „Balet Imperatorski” w Moskwie. Pracując z tym zespołem spotkała się na scenie z takimi wybitnymi artystami sztuki baletowej jak: Maja Plisiecka, Patrick Dupond, Vladimir Malakhov, Alexei Ratmanski, Diana Vishneva.
Po ukończeniu w 2009 roku wydziału pedagogicznego Moskiewskiej Akademii Choreograficznej, gdzie studiowała pod kierunkiem rektora akademii Mariny Leonovoj, pracowała na tejże uczelni w charakterze pedagoga tańca klasycznego starszych klas żeńskich. Obecne jest pedagogiem Szkoły Johna Cranko w Stuttgarcie. Prowadzi master class z tańca klasycznego w Włoszech, Japonii, Ameryce.

 

       

 

Jarosław Świątek - Taniec ludowy

 

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Choreografia i Technika Tańca oraz Studium Choreograficznego w Krakowie o specjalności Taniec Ludowy. Od 1993 roku związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, obecnie na stanowisku kierownika baletu oraz tancerza-solisty. Swoją drogę z tańcem rozpoczął w 1986 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Nowa Huta”. W 1995 roku objął kierownictwo artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”, którego także jest choreografem. Od 2017 roku dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury powierzył mu funkcję kierownika artystycznego i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”. Pedagog Warsztatów Polskich Tańców Ludowych i Narodowych oraz Śląskiej Letniej Szkoły Wokalnej w Koszęcinie. Juror na Ogólnopolskim Festiwalu Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz na Festiwalach folklorystycznych. Pedagog na Kursie dla Instruktorów Tańca Ludowego w Krakowie. Autor wielu układów choreograficznych, które na stałe weszły do repertuaru wielu zespołów, między innymi Zespołu „Śląsk”. Współpracował z Polską Sceną Operową przy realizacji choreografii przedstawień: „Straszny Dwór” i „Halka” Stanisława Moniuszki oraz „Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego. Reżyser i twórca choreografii widowiska muzyczno-tanecznego „Carmina Burana” Carla Orffa, zrealizowanego wraz z Filharmonią Częstochowską oraz widowiska plenerowo-obrzędowego „Noc Świętojańska”. Poświęcił się także działalności kulturoznawczej, pracując nad odtworzeniem i zaadaptowaniem na scenę tańców okolic Częstochowy. Jego praca badawcza skupiała się na wiernym odtworzeniu zapomnianej kultury tej ziemi i ocaleniu jej od zapomnienia. Podróżując po terenach dawnego województwa częstochowskiego, poszukiwał i rejestrował opisy choreograficzne tańców, by potem włączyć je do repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”.
Współpracował z wieloma wybitnymi pedagogami, choreografiami i muzykami, między innymi z Anatolem Kocyłowskim, Janiną Strzembosz, Conradem Drzewieckim, Jurajem Kubánką, Hanną Chojnacką, Aiszą Hadyną, Stanisławem Hadyną, Krzysztofem Kowalskim, Jerzym Swobodą, Kazimierzem Więckiem i innymi.
Za swoje osiągnięcia artystyczne był wielokrotnie nagradzany. W 2003 roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej” w Częstochowie otrzymał tytuł „Twórca Roku”. W 2006 roku otrzymał Odznaczenie Ministra Kultury i Sztuki - „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w 2008 roku otrzymał „Brązowy Krzyż Zasługi”. W 2013 roku wyróżniony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Medalem CIVITAS NOVA Częstochowa, w 2016 roku laureat nagrody Sekcji Tańca i Baletu ZASP „Terpsychora" oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2018 otrzymał medal Samorządu Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR.
W latach 2006-2009 i od 2011 roku jest członkiem Związku Artystów Scen Polskich.

 

 

 

Sonia Wieczorek - Pilates

 

Trener personalny,instruktor fitness.Przygodę ze sportem rozpoczęła juz w 1991 roku w Niemczech.Pracując w klubie fitness w Memmingen,doskonaliła swój warsztat trenerski .W 1997 roku założyła swój Fitness klub Aero-Sun w Tychach.Przez ponad 18 lat działalności klubu,doskonaliła wiedzę z zakresu rekreacji ruchowej ,uczestniczyła w wielu kursach stepu,aerobiku,body art,pilatesu,jogi,body ball,TBC,TRX,treningu funkcjonalnego ,w Polsce i poza krajem.Instruktor z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z osobami zdrowymi oraz pacjentami po urazach narządu ruchu.Z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć pilates,body art,treningu funkcjonalnego i treningu obwodowego.W ubiegłym roku uczestniczyła w szkleniu z zakresu reha pilates,a także kursu opartego o wymogi pilates method alliance.Obecnie prowadzi zajęcia grupowe pilates i body art,TRX ,oraz pracuje z klientami indywidualnymi.

 

 
Scroll to Top