Średnio zaawansowana/Zaawansowana

Warsztaty skierowane są do tancerzy,  instruktorów, performerów i osób, dla których taniec jest pasją i sposobem na życie. Program warsztatów obejmuje lekcje tańca współczesnego z wybitnymi pedagogami reprezentującymi odmienne kierunki oraz pracującymi w różnych technikach tańca. Codzienne lekcje wzbogacone są o Taniec Klasyczny, Jazz, Improvisation oraz techniki uzupełniające – Pilates i Stretching. W czasie warsztatów uczestnicy pogłębiają praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat tańca współczesnego a wraz z tym świadomość ciała,  koordynację i pamięć ruchową. Wspaniałym zakończeniem Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego jest możliwość pokazania  wyników pracy warsztatowej podczas koncertu finałowego.

O zakwalifikowaniu do danej grupy decyduje Kierownik Artystyczny Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego.

 
Scroll to Top