Warunki uczestnictwa – Master Class

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
MASTER CLASS
KOSZĘCIN, 3-10.07.2018 r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:

1. Master Class jest skierowana do tancerzy zaawansowanych.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 25.06.2018 r.
3. O zakwalifikowaniu do Master Class każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora karty zgłoszenia.
4. Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu na warsztatów.
5. Warsztaty przede wszystkim przeznaczone są dla uczniów oraz absolwentów zawodowych szkół baletowych
6. Akredytacja na Master Class odbędzie się w dniu 3.07.2018 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
7. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
8. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.
9. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
11. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
13.Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.
14. Wszystkie formalności z przyjazdem grupowym (powyżej 10 osób) muszą być dopełnione do dnia 6.04.2018r.

CENA:
Pakiet: 990,00 zł.
w tym:
•    21 zajęć (60-90 minut),
•    7 noclegów
•    7 śniadań
•    7 obiadów
•    8 kolacji

 

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do warsztatów Master Class. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

W wypadku rezygnacji po 30.05.2018 r. nie przewidujemy zwrotu zaliczki.

Pozostałą kwotę należy wp0łacić:
•    przelewem na konto bankowe do 25.06.2018 r.
•    gotówką lub kartą przed rozpoczęciem zajęć w dniu 3.07.2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgłoszenia.
2. Dowód tożsamości wymagana do zameldowania

KARTA ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 25.06.2018 r.
na adres:
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin z dopiskiem
Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego
faxem: +48 34 3106 416
e-mailem: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

Scroll to Top