Warunki uczestnictwa – Master Class

WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BALETOWYCH - MASTER CLASS
29.06 - 7.07.2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na warsztaty Master Class decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:
1. Warsztaty Master Class są skierowane dla uczniów oraz absolwentów szkół baletowych
2. Cena warsztatów jest orientacyjna i może ulec zmianie.
3. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 22.05.2021 r. wraz z wypełnioną kartą kolonijną
4. O zakwalifikowaniu do Master Class każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora karty zgłoszenia (ilość miejsc jest ograniczona).
5. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe o organizacji LSA do 29.05.2021 r, wraz z obowiązującą cenią w momencie uzyskania przez organizatora potwierdzenia o możliwości organizacji warsztatów.
6. Każdy uczestnik ma 7 dni na wpłatę całej kwoty od momentu wysłania informacji przez organizatora –liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora . Brak wpłaty za warsztaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.
7. Osoby niepełnoletnie (w dniu wysłania karty zgłoszenia muszą mieć ukończony 9 rok życia) mogą uczestniczyć w warsztatach Master Class tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk"
8. Uczestnicy na warsztaty dojeżdżają we własnym zakresie.
9. Akredytacja na Master Class odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w recepcji Zespołu „Śląsk”.
10. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
11. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą organizatora.
12. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
14. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania tancerzy poszczególnych grup.
15. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu warsztatów.
17. Za przydzielenie pokoi odpowiedzialny jest organizator warsztatów.
18. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.
19. Osoby niepełnoletnie muszą przekazać oryginał karty kolonijnej podczas akredytacji.
20. Fakturę za udział w warsztatach, każdy uczestnik otrzyma w trakcie trwania warsztatów.
21. W przypadku zrezygnowania z warsztatów w trakcie ich trwania, wpłata nie podlega zwrotowi.
22. Warsztaty odbywają się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
23. W związku z sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 ustalenia mogą ulec zmianie.

 

Osoby niepełnoletnie - Pakiet 3150 zł (cena maksymalna)
w tym:
• Zajęcia zgodnie z harmonogramem
• Zajęcia wychowawcze
• 8 noclegów
• 8 śniadań
• 7 obiadów
• 8 kolacji

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

WPŁATY:
Wpłaty za warsztaty należy uregulować na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji e-mailowej potwierdzającą organizację Warsztatów Master Class. Brak wpłaty za warsztaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

 

Kontakt:
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
tel.: +48 34 310 64 03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Scroll to Top