Warunki uczestnictwa – Master Class

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
MASTER CLASS - LETNIA KOLONIA TANECZNA
KOSZĘCIN, 1-8.07.2019 r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:

1. Warsztaty przede wszystkim przeznaczone są dla uczniów oraz absolwentów zawodowych szkół baletowych
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 19.05.2019 r.
3. O zakwalifikowaniu do Master Class każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową, nie później niż 26.05.2019 r.
4. Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu na warsztatów.
5. Uczestnicy będą podzieleni na 3 grupy taneczne: - Junior I (9-11 lat), Junior II (12-14 lat) oraz Advanced (od 15  lat)
6. Osoby niepełnoletnie (muszą mieć ukończony 9 rok życia) mogą uczestniczyć w warsztatach Master Class tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk
7. Akredytacja na Master Class odbędzie się w dniu 1.07.2018 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
9. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.
10. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
12. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
14.Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.
15. Osoby niepełnoletnie muszą przekazać oryginał karty kolonijnej podczas akredytacji

 

Zgłoszenie do 30.04.2019r.

Zgłoszenie od 1.05.2019r.

Osoby niepełnoletnie - Pakiet
w tym:
·      Zajęcia zgodnie z harmonogramem
·      Zajęcia wychowawcze
·      7 noclegów
·      7 śniadań
·      6 obiadów
·      7kolacji

2000,00 zł

2400,00 zł

 

W wypadku rezygnacji po 30.04, nie przewidujemy zwrotu zaliczki.

W wypadku rezygnacji po 31.05, nie przewidujemy zwrotu zaliczki.

 

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do warsztatów Master Class. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

Pozostałą kwotę należy wpłacić:
•    przelewem na konto bankowe do 23.06.2019 r.
•    gotówką lub kartą przed rozpoczęciem zajęć w dniu 1.07.2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgłoszenia.
2. Dowód tożsamości wymagany do zameldowania

KARTA ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 19.05.2019 r.

 

Scroll to Top