Warunki uczestnictwa – Aktywne+

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
WARSZTATY „AKTYWNE PLUS”
KOSZĘCIN, 7-14.07.2018 r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:

1. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.05.2018 r.
2. O zakwalifikowaniu na warsztatów każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora karty zgłoszenia (liczba miejsc ograniczona).
3. Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o  zakwalifikowaniu.
4. Akredytacja na warsztaty odbędzie się w dniu 7.07.2018 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
5. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
6. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.
7. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
9.Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
11. Przydzielenie pokoi jest zgodne z kolejnością zgłoszeń.
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokoju hotelowym oraz na terenie kompleksu pałacowo – parkowego.
13. Wszystkie formalności z przyjazdem grupowym (powyżej 10 osób) muszą być dopełnione do dnia 6.04.2018r.

CENA:
Pakiet: 1300,00 zł.
w tym:
• 21 zajęć (60-90 minut),
• 7 noclegów
• 7 śniadań
• 7 obiadów
• 8 kolacji

Warsztaty: 800 zł
w tym:
• 21 zajęć (60-90 minut),

Dodatkowo:
1. Dodatkowy nocleg 14/15 lipca wraz z śniadaniem 15 lipca – 45 zł
2. Usługa codziennego sprzątania pokoju hotelowego – ustalona przez Recepcję

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do warsztatów. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

W wypadku rezygnacji po 30.05.2018 r. nie przewidujemy zwrotu zaliczki.

Pozostałą kwotę należy wpłacić:
1. przelewem na konto bankowe do dnia 2.07.2018 r.
2. gotówką lub kartą przed rozpoczęciem zajęć w dniu 7.07.2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgłoszenia.
2. Dowód tożsamości wymagana do zameldowania

KARTA ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.05.2018 r.
na adres:
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin z dopiskiem
Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego
faxem: +48 34 3106 416
e-mailem: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

Scroll to Top