Warunki uczestnictwa – Taniec Współczesny

MIĘDZYNARODOWA LETNIA SZKOŁA
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
19-30 Lipca 2020 r


WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:
1. Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego jest skierowana do tancerzy średniozaawansowanych i zaawansowanych.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 6.06.2020 r.
3. O zakwalifikowaniu do Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora karty zgłoszenia (ilość miejsc jest ograniczona).
4. Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego.
5. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
6. Osoby niepełnoletnie (w dniu wysłania karty zgłoszenia muszą mieć ukończony 11 rok życia) mogą uczestniczyć w Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk
7. Uczestnicy na warsztaty dojeżdżają we własnym zakresie.
8. Akredytacja na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego odbędzie się w dniu 19.07.2020 r. w godzinach 17:00 - 19:30 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
9. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
10. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.
11. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
13. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania tancerzy poszczególnych grup (maksymalna ilość uczestników w jednej grupie 30 osób).
14. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
16. Za przydzielenie pokoi jest odpowiedzialny organizator warsztatów.
17. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.
18. Fakturę za udział w warsztatach, każdy uczestnik otrzyma w trakcie trwania warsztatów.
19. W przypadku zrezygnowania z warsztatów w trakcie ich trwania, wpłata nie podlega zwrotowi.

 

 

 

Zgłoszenie do 31.03.2020r.

Zgłoszenie od 1.04.2020r.

Osoby pełnoletnie - Pakiet
w tym:
·      zajęcia zgodnie z harmonogramem
·      11 noclegów
·      11  śniadań
·      10 obiadów
·      11  kolacji

2100,00 zł

2500,00 zł

Osoby pełnoletnie - Warsztaty:
w tym:
·      zajęcia zgodnie z harmonogramem 

1150,00 zł

1550,00 zł

Osoby niepełnoletnie – Pakiet
w tym:
·      zajęcia zgodnie z harmonogramem
·      zajęcia wychowawcze
·      11 noclegów
·      11  śniadań
·      10 obiadów
·      11  kolacji

2400,00 zł

2800,00 zł

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe do 27.06.2020 r.
Niewpłacenie pozostałej kwoty do wyznaczonego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach i skreśleniem z listy uczestników.

 

Kontakt:
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
tel.: +48 34 310 64 03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

Scroll to Top