Warunki uczestnictwa – Taniec Współczesny

MIĘDZYNARODOWA LETNIA SZKOŁA
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
18-29 Lipca 2019 r

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:

1.Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego jest skierowana do tancerzy średniozaawansowanych i zaawansowanych.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 19.06.2019 r.
3. O zakwalifikowaniu do Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową, nie później niż 10.06.2019 r.
4. Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego.
5. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
6. Osoby niepełnoletnie (muszą mieć ukończony 11 rok życia) mogą uczestniczyć w Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk
7. Akredytacja na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. w godzinach 17:00 - 19:00  w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
9. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.
10. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
12. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania tancerzy poszczególnych grup (maksymalna ilość uczestników w jednej grupie 30 osób).
13. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek.
16. Osoby niepełnoletnie muszą muszą przekazać oryginał karty kolonijnej podczas akredytacji

 

 

Zgłoszenie do 30.04.2019r.

Zgłoszenie od 1.05.2019r.

Osoby pełnoletnie - Pakiet
w tym:
·      zajęcia zgodnie z harmonogramem
·      11 noclegów
·      11  śniadań
·      10 obiadów
·      11  kolacji

2000,00 zł

2400,00 zł

Osoby pełnoletnie - Warsztaty:
w tym:
·      zajęcia zgodnie z harmonogramem 

1100,00 zł

1500,00 zł

Osoby niepełnoletnie – Pakiet
w tym:
·      zajęcia zgodnie z harmonogramem
·      zajęcia wychowawcze
·      11 noclegów
·      11  śniadań
·      10 obiadów
·      11  kolacji

2250,00 zł

2650,00 zł

 

W wypadku rezygnacji po 30.04, nie przewidujemy zwrotu zaliczki.

W wypadku rezygnacji po 20.06, nie przewidujemy zwrotu zaliczki.

 

I.Usługa codziennego sprzątania pokoju za dodatkową opłatą ustaloną przez Recepcję Hotelową.

 

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

Pozostałą kwotę należy wpłacić:
• przelewem na konto bankowe do 30.06.2019 r.
• gotówką lub kartą przed rozpoczęciem zajęć w dniu 18.07.2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgłoszenia.
2. Dowód tożsamości wymagana do zameldowania
3. Dla osób niepełnoletnich -prawidłowo wypełniona karta kolonijna.

KARTA ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 3.06.2019 r.

 

Scroll to Top