Warunki uczestnictwa – Taniec Współczesny

MIĘDZYNARODOWA LETNIA SZKOŁA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
19.07 - 30.07.2021 r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:

1. Międzynarodowa Letnia Szkoła Tańca Współczesnego jest skierowana do tancerzy średniozaawansowanych i zaawansowanych.
2. Cena warsztatów jest orientacyjna i może ulec zmianie.
3. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 6.06.2021 r. wraz z wypełnioną kartą kolonijną
4. O zakwalifikowaniu do Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora karty zgłoszenia (ilość miejsc jest ograniczona).
5. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe o organizacji LSA do 19.06.2021 r., wraz z obowiązującą cenie w momencie uzyskania przez organizatora potwierdzenia o możliwości organizacji warsztatów.
6. Każdy uczestnik ma 7 dni na wpłatę całej kwoty od momentu wysłania informacji przez organizatora –liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora . Brak wpłaty za warsztaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.
7. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich.
8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" - w dniu wysłania karty zgłoszenia muszą mieć ukończony 11 rok życia
9. Uczestnicy na warsztaty dojeżdżają we własnym zakresie.
10. Akredytacja na Międzynarodową Letnią Szkołę Tańca Współczesnego odbędzie się w dniu 19.07.2021 r. w godzinach 17:00 - 19:30 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
11. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
12. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą organizatora.
13. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
15. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania tancerzy poszczególnych grup
16. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu warsztatów.
18. Za przydzielenie pokoi jest odpowiedzialny organizator warsztatów.
19. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.
20. Osoby niepełnoletnie muszą przekazać oryginał karty kolonijnej podczas akredytacji.
21. Fakturę za udział w warsztatach, każdy uczestnik otrzyma w trakcie trwania warsztatów.
22. W przypadku zrezygnowania z warsztatów w trakcie ich trwania, wpłata nie podlega zwrotowi.
23. Warsztaty odbywają się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
24. W związku z sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 ustalenia mogą ulec zmianie.

Osoby pełnoletnie - Pakiet 3170 zł (cena maksymalna)
w tym:
• zajęcia zgodnie z harmonogramem
• 11 noclegów
• 11 śniadań
• 10 obiadów
• 11 kolacji

Osoby pełnoletnie – Warsztaty 1930 zł (cena maksymalna)
w tym:
• zajęcia zgodnie z harmonogramem

Osoby niepełnoletnie – Pakiet 3800 zł (cena maksymalna)
w tym:
• zajęcia zgodnie z harmonogramem
• zajęcia wychowawcze
• 11 noclegów
• 11 śniadań
• 10 obiadów
• 11 kolacji

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

WPŁATY:
Wpłaty za warsztaty należy uregulować na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji e-mailowej potwierdzającą organizację Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego. Brak wpłaty za warsztaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

 

Kontakt:
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
tel.: +48 34 310 64 03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Scroll to Top