Warunki uczestnictwa – Taniec Ludowy

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
WARSZTATY POLSKICH TAŃCÓW LUDOWYCH I NARODOWYCH  DLA INSTRUKTORÓW I TANCERZY
3-10.07.2018 roku

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:
1.    Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych skierowane są do osób o różnym stopniu zaawansowania w tańcu- od początkujących do zaawansowanych.
2.    Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10.06.2018 r.
3.    O zakwalifikowaniu do Warsztatów Polskich Tańców Ludowych i Narodowych każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora karty zgłoszenia (nie później niż do 17.06.2017 roku).
4.    Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatoraw ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Warsztatów Polskich Tańców Ludowych i Narodowych.
5.    Akredytacja na Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych odbędzie się w dniu 3.07.2018 r. w godzinach 17:00-19:00 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
6.    Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
7.    Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą kierownictwa warsztatów i pedagogów prowadzących zajęcia.
8.    Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć.
9.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
10.    Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
11.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
12.    Przydzielenie pokoi jest przyporządkowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz po uiszczeniu zaliczki.
13.    Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek.
14.    Wszystkie formalności z przyjazdem grupowym (powyżej 10 osób) muszą być dopełnione do dnia 6.04.2018r.

CENA:

Pakiet: 1400zł
w tym:
-34 zajęć (45 minut)
- 7 noclegów
- 7 śniadań
- 6 obiadów
- 7 kolacji

Warsztaty: 900 zł
w tym:
-34 zajęć (45 minut)

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Warsztatów Polskich Tańców Ludowych i Narodowych. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

W wypadku rezygnacji po 24.05.2018 r. nie przewidujemy zwrotu zaliczki.

Pozostałą kwotę należy wpłacić:
- przelewem na konto bankowe do 24.06.2018 r.
-
gotówką lub kartą przed rozpoczęciem zajęć w dniu 4.05.2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgłoszenia.
2. Dowód tożsamości wymagana do zameldowania

KARTA ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 10.06.2018 r.
na adres:
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin z dopiskiem
Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych
faxem: +48 34 3106 416
e-mailem: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

Scroll to Top